Medlemsskap

Dersom du ønsker å støtte partiet, eller bli medlem kan du gjøre dette ved å sende en epost til
post@kunnskapspartiet.org og betale kontigent til følgende konto:

Kunnskapspartiet
1503 92 86510

Eller Vipps 118 442

NB! Husk å få med navn, fødselsår og adresse på innmeldingen.

Fullt medlemsskap koster kr. 300 per år i kontigent.
Støttemedlemsskap koster minimum kr. 100 per år i kontigent.

Ønsker man bare å støtte partiet økonomisk er det også mulig å gi valgfritt beløp, også over kr. 300. Dette kan være aktuelt hvis du allerede er medlem i andre partier, eller av andre grunner ikke ønsker å være registrert som medlem.
Fullt medlemsskap gir deg stemmerett ved Landsmøtet, samt rett til å inneha offentlige verv i organisasjonen. I tillegg får du også anledning til å fritt leie våre lokaler i en helg årlig til private sammenhenger dersom de er ledige, og ellers gunstige leiebetingelser ut over dette.
Støttemedlemsskap gir også rett til å leie våre lokaler rimelig, samt rett til å delta i frivillig arbeid på vegne av organisasjonen.

Se ellers informasjon under våre vedtekter

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress