Politikk

Vi er et parti under etablering og vi mangler enda mye i utformingen av vår politikk, samt en del av det vi har under her må ses på som «under utarbeidelse». Vi ønsker å tilknytte oss flere personer som har relevant kompetanse på mange forskjellige områder. Ønsker du å bidra så ta kontakt! Premisset vårt er enkelt: Sekulær politikk for et sekulært samfunn. Vi skal også støtte oss på gjeldende forskning der det er relevant.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress