Cannabis

Vi har sett at mye forskning har vist at cannabis har god effekt på en rekke lidelser der hvor annen medisin ikke har kunne hjelpe tilstrekkelig. Vi ønsker derfor å legalisere cannabis til medisinsk bruk og reguleres gjennom legeresepter og salg gjennom godkjente apotek.

Mange ønsker å legalisere cannabis til rekreasjonsbruk. Dette er derimot ikke noe vi støtter. Cannabis har mange og til dels alvorlige bivirkninger, bl.a. avhengighet, lærevansker, dårlig hukommelse og kan utløse alvorlig psykisk sykdom og tidlig død ved tung bruk som er dokumentert gjennom flere grundige vitenskapelige studier.

Linker:


Første prøve av cannabis mot leddgikt

Medical Marijuana: What the Research Shows

What is medical marijuana?


Slik skader cannabis

Hvordan går det med de som røyker cannabis når de blir eldre?

Cannabis kan utløse psykisk sykdom

Dette skjer hvis du røyker hasj ofte


 

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress