E-Sigaretter

E-sigaretter kan hjelpe røykere til å slutte, men kan også få folk som aldri har røyket før, og tidligere røykere til å begynne med e-sigaretter. Noen vil også bruke både e-sigaretter og vanlig røyk i løpet av dagene.

Vi vet at det i Norge nå i hovedsak er de eldre og svakere gruppene i samfunnet med dårligst helse og minst ressurser som røyker. Unge ser ut til å foretrekke snus i stedet, men også e-sigaretter har vist seg å være populære blant unge.

Brukt riktig så er e-sigaretter forholdsvis ufarlige, men man har hatt enkelte ulykker med søl av nikotinvæske som har ført til dødsfall. Nikotin i ren flytende form er dødelig i svært små mengder og vil trenge gjennom huden og inn i blodet slik at det også vil være farlig å få søl på hendene.

Likevel, det er å foretrekke at de svakeste gruppene slutter å røyke og i stedet går over til e-sigaretter. Måten dette kan gjøres på er ved å fortsatt opprettholde høye avgifter på vanlig tobakk, eller øke denne. På den andre siden vil vi klassifisere e-sigaretter som legemiddel på blå resept. Det betyr at uføre og de sykeste kan få subsidiert e-sigaretter.

Samtidig er vi for å tillate e-sigaretter for vanlig salg, men da med høyt avgiftsnivå. Dette for å ikke oppmuntre unge til å begynne med e-sigaretter.

Målsetningen må være å forby vanlig tobakk og erstatte den med sunnere alternativer.

E-sigaretter – til skade eller nytte?

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress