HELLIGDAGER

Vi vil gå inn for å oppheve konseptet om offentlige helligdager i norsk lov. Vi vil i stedet gå inn for en standard ekstra ferieuke per år.

Vi går også inn for å fjerne søndag som offentlig helligdag, men vil beholde vanlig 5-dagers arbeidsuke. I praksis vil det blant annet innebære oppheving av lov om helligdagsfred og krav om søndagsstengte butikker osv. I praksis vil det bety at enkelte da f.eks. kan jobbe søndag-torsdag og ha fri fredag og lørdag.

Vi er klar over at det ikke vil være praktisk mulig i alle situasjoner og yrker å være så fleksibel mht arbeidsuke, så derfor legger vi opp til at dette må gjøres i samarbeid med den enkelte arbeidsgiver som da vil ha bestemmelsesrett for sin arbeidsplass.

Vi vil likevel være klar på at det ikke er det offentliges ansvar å feire religiøse helligdager i noen konkret religion, men vi vet at mange trenger ulike måter å dyrke sin tro på, og helligdager i den enkelte religion vil da kunne være viktig for den enkelte. Kunnskapspartiet vil uansett ikke sette noen religion over andre i offentlig sammenheng.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress