Kontantstøtte og barnehager

Vi er i mot kontantstøtte av den enkle grunn at forskning har vist at barna utvikler seg best når de får gå i barnehage, og de blir blant annet flinkere i språk.
Men det forutsetter selvsagt at vi har barnehager av god kvalitet og hvor det legges vekt på en lærerik hverdag for barna, ikke bare som en oppbevaringsplass mens foreldrene er på jobb.

Dette er spesielt viktig for barn som ikke har norsk som morsmål, og selv om barn kan ha en fin oppvekst uten å gå i barnehage så mener vi at det beste for samfunnet som helhet at alle barna tidlig får god sosialisering og språkutvikling.

Vår målsetning er at barnehage skal være gratis for alle på samme måte som grunnskole er det. Vi vil derfor gå inn for statlig finansiering av barnehagene i tillegg til finansieringen som allerede gjøres av kommunene.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress