Miljø

Som et fremtidsrettet og kunnskapsbasert parti så er vi selvsagt også opptatt av å ta vare på miljøet. Global oppvarming er ikke bare fakta, det er et seriøst problem for oss og kommende generasjoner.

Vi ønsker derfor fortsatt avgifter på forurensning, men ønsker samtidig å øremerke alt av miljøavgifter til miljøforebyggende tiltak. Disse vil da blant annet gå til subsidiering av elbiler og utbygging av fornybar energi.

Vi ønsker utbygging av veinettet og øke kapasiteten på alle veier. Behovet for veier vil selvsagt ikke forsvinne bare fordi vi begynner å kjøre elbiler. I tillegg vil økt kapasitet redusere køkjøring, som i sin tur reduserer forurensningen fra diesel- og bensinbiler.

Vi vil beholde avgiftsfritakene på elbiler og ønsker heller ikke å ha som noen målsetning å øke disse på sikt igjen som andre partier. Vi vil at det generelle avgiftsnivået på bil skal ned over tid.
Vi mener også at bomstasjonene må helt vekk. Finanisering av vår infrastruktur må finansieres over statsbudsjettet, ikke med bompenger.

Vi vil også fjerne merverdiavgiften på el-sykler, både på grunn av miljøhensyn, og på grunn av at de er helsefremmende.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress