Rituell omskjæring

Kunnskapspartiet er opptatt av å beskytte både barn og voksne mot religiøst begrunnede overgrep. Vi er følgelig sterk motstander av enhver form for rituell omskjæring av både gutter og jenter.

Vi fikk i 2014 en ny lov i Norge som pålegger alle helseforetak å tilby denne tjenesten.
Loven åpner forøvrig også for at helsepersonell som ikke ønsker å utføre dette av samvittighetsgrunner kan reservere seg.
I utgangspunktet krever loven at inngrepet utføres av lege, men åper for at selve snittet kan gjøres av andre, i praksis da en religiøs lederskikkelse. På barn under to år utføres inngrepet  med lokalbedøvelse og utføres for det meste av private klinikker, offentlige sykehus gjør inngrepet i hovedsak bare på eldre barn over to år, og med full narkose. Hvert år blir ca 2000 guttebarn utsatt for dette på norske helseforetak.

Kunnskapspartiet ønsker å oppheve Lov om rituell omskjæring og sette krav om 18 års aldersgrense for dem som vil gjennomgå dette inngrepet. Til sammenligning opererer alle seriøse tatoveringsstudio i Norge med selvpålagt 18 års aldersgrense (og noen med 16 års grense i samtykke med foreldrene)

Det kan også være verdt å nevne at vi allerede har en lov (forskrift) som beskytter hunder mot klipping av ører og hale, og vi har også en lov som beskytter jentebarn mot rituell omskjæring.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress