Skatt og avgifter

Dette er et komplisert tema så informasjonen under her er kun noen punkter, ikke en komplett økonomisk politikk. Dette er en side det vil jobbes mye og jevnlig med.
Generelt er vi opptatt av å redusere antall lover og regler, samt redusere skattetrykket for de med minst inntekt.


Arbeidsgiveravgift
– Vi ønsker å fjerne arbeidsgiveravgiften for alle småbedrifter i landet. Vi bruker EUs definisjon på hva en småbedrift er: Et selskap med mindre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller en samlet årlig balanse på ikke over 100 millioner kroner.
Selskap som blir større skal da være det i to år sammenhengende før arbeidsgiveravgiften slår inn.
Vi legger her også opp til at vi skal tilpasse norsk lov på området til EUs definisjon. Norsk lov definerer små selskaper til å være et selskap med mindre enn 50 ansatte og en årlig omsetning på mindre enn 70 millioner og en årlig balansesum på mindre enn 35 millioner.


Uføre
– Vi ønsker å fjerne trygdeavgiften samt trinnskatten for alle uføretrygdede som har under 300 000 i personinntekt.


Merverdiavgift
– I dag er merverdiavgiften på matvarer 15%, vi ønsker å utvide dette til å gjelde alle varer og tjenester som har en bruttokostnad på 10 000 kr. eller mindre, samtidig vil vi øke merverdiavgiften for alle varer og tjenester som har bruttopris over 10 000 kr til 35%. Unntaket er kjøp og salg innenfor næringslivet av varer for videresalg, eller råvarer til egenproduksjon av varer for videresalg, dette vil vi gjøre avgiftsfritt.

Vi vil også fjerne merverdiavgiften på digitale bøker, samt alt som i dag har 10% avgift (Kino, persontransport, utleie av rom, etc)
Unntaket er dersom bruttoprisen er over 10 000 kr som nevnt over, samt flyreiser som vil beholde dagens avgifter.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress