Skole

Målsetningen vår er å lage en sekulær og livssyns-nøytral stat og skole basert på våre kulturelle og humanistiske verdier.
Vi har i Norge en skole som for det meste er veldig bra og som ikke trenger veldig mange forbedringer.
Skolegudstjenester eller andre religiøse innslag skal selvsagt heller ikke foregå i regi av offentlig skole.

Kunnskapspartiet ønsker å fjerne KRLE-faget i sin helhet og tenke helt nytt. Vi ser verdien av å lære om andres religiøse tro fra et kulturelt synspunkt. Religioner har hatt en viktig rolle i formingen av de forskjellige samfunn rundt om i verden, og dette bør inngå som en del av fagene i historie og samfunnsfag.

Vi mener at et av de viktigste verktøyene man kan ha med seg i livet er evnen til kritisk tenkning. Ikke bare i forhold til religion, men f.eks. i forhold til å unngå spredning av vaksineskepsis, ukritisk tro på alternativ behandling og så videre.
I dag hvor man får informasjon fra mange ulike kilder, så vil bl.a. det å kunne gjøre skikkelig kildekritikk være blant de viktigste verktøyene for å lære.

Vi ser det som en selvfølge at også skolens formålsparagraf skal være livssynsnøytral, noe den dessverre ikke er i dag.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress