STEMMERETT

Per i dag kan alle (inkludert utenlandske statsborgere) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen stemme ved lokal- og fylkestingvalg.

Vi ønsker å utvide denne retten til å gjelde også ved stortingsvalget.

Alle som bor, jobber og betaler skatt i Norge må selvsagt kunne være med å stemme ettersom all politikk berører alle som bor i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Denne typen stemmerett bør man da også miste dersom man er borte fra Norge i mer enn ett år sammenlagt siste to år, og man kan deretter opparbeide seg ny stemmerett ved fremtidig opphold i Norge.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress