Tannpleie

Vi mener at tannhelse er like viktig som kroppslig helse. Vanlig tannhelsebehandling som å fikse hull i tennene, tannstein, osv bør være gratis for alle, mens rent kosmetisk behandling skal koste det samme som før.
All spesialbehandling som følge av sykdom og ulykker bør også være gratis for barn, pensjonister og uføre, mens det for alle andre skal være en egenandel på nivå med å gå til vanlig legebehandling.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress